ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ സഞ്ചിയിലാക്കിയ അമ്മയെ തടഞ്ഞ് പോലീസ്; വീഡിയോ

ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ സഞ്ചിയിലാക്കി നടന്നു പോയ അമ്മയെ തടഞ്ഞ് പോലീസ്.. കയ്യിൽ തൂക്കിപ്പിടിച്ച സഞ്ചി നോക്കി താരാട്ട് പാടി നടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീയെക്കണ്ട് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നി.

കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ഒരു വഴിപോക്കൻ അൽപ്പനേരം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അത് സഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. സഞ്ചിയിൽ എന്തെന്ന് നോക്കാൻ ആഞ്ഞപ്പോൾ ‘വേണ്ട’ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവതി വേഗത്തിൽ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നത്രെ.

ഒടുവിൽ പോലീസെത്തി യുവതിയെ തടയുകയായിരുന്നു. ശേഷം കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു. ‘കുഞ്ഞിനെ വെറുതെ വിടണം, അവൻ ജീവനോടെയുണ്ട്, അവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു’ എന്നെല്ലാം പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞ് യുവതി ബഹളം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here