പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്നതിനിടയിലും മയിലിന് ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നു; കണ്ണിനു കുളിരേകുന്ന കാഴ്ച..

തെരുവിൽ ഇരുന്ന് പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ഒരു സത്രീ. അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്ന മയിൽ യാതൊരു ഭയാശങ്കകളും ഇല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്നേഹത്തോടെയാണ് മയിലിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും. ചെറിയ ധാന്യമണികൾ പോലെയുള്ളവ കൈവെള്ളയിലിട്ട് മയിലിന് കഴിക്കാനായി നൽകുന്നു. ആരെയും കൂസാതെ മയിൽ അതിന്റെ നേരെ നീട്ടുന്ന കൈയിലുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നുന്നത് കാണാം. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് മനസിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ച.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here