വീണ്ടും മറ്റൊരു ഡ്രൈവർ…ആരും പോവില്ലെന്നു പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഓടിച്ച ഇത്രയും വലിയ വാഹനവുമായി ഡ്രൈവർ

Maserati Ghibli Trofeo, Quattroporte Trofeo

In an picture posted online, the carmaker has previewed the upcoming Maserati Ghibli Trofeo and Quattroporte Trofeo. This will be the sedans’ latest, performance, range-topping models.

The versions are scheduled to be revealed on 10 August 2020. They are expected to take after the 2018 Levante Trofeo SUV, which was introduced as a rival to the Porsche Cayenne Coupe Turbo in international markets.

Although little is known about the models at this point, we should anticipate aggressive style close to the Levante Trofeo to appear in the latest models. The vehicle, with its wide wheels and bonnet vents as well as a ‘F1-inspired’ rear diffuser, varies from the regular model, but anticipate the Ghibli Trofeo and Quattroporte Trofeo to follow identical indicators.

Under the hood, the Levante Trofeo has the same 3.8-liter Ferrari-derived V8 as the Levante GTS. It is anticipated that both the Ghibli and the Quattroporte would follow the same model, where they will deliver 582hp and 730Nm torque.

Any changes are likely to be made to the interior, too. For starters, alongside carbon fiber inserts, the Levante Trofeo has high-backed sports seats with ‘Trofeo’ logos stitched onto their headrests. We should foresee major improvements on the sedans at Trofeo.

No formal announcement has been released by the carmaker about its intentions to add either the Ghibli Trofeo or Quattroporte Trofeo to our sector.

Previous articleബാത്ത് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെയ്യൂ..
Next articleBMW S 1000 RR, S 1000 XR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here