സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ താരത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് കാണാം… ഫോട്ടോസ്

Anushree bhattacharya 31

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ആണ് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വെറൈറ്റി കൺസെപ്റ്റ് കൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സർവസാധാരണ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആവുകയുള്ളൂ

എന്ന വസ്തുത എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ. വൈറൽ ആകാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുന്ന മോഡലും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും.

ബോർഡ് വേഷത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടും അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

Anushree bhattacharya 30

ആർവദീപ് ബിസ്വാസ് എന്ന പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരുക്കിയ കിടിലൻ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അനുശ്രീ ബറ്റാചര്യ ആണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിലെ മോഡലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Anushree bhattacharya 29
Anushree
Anushree bhattacharya 28
Anushree
Anushree bhattacharya 27
Anushree
Anushree bhattacharya 26
Anushree
Anushree bhattacharya 25
Anushree
Anushree bhattacharya 24
Anushree
Anushree bhattacharya 23
Anushree
Anushree bhattacharya 22
Anushree
Anushree bhattacharya 21
Anushree
Anushree bhattacharya 20
Anushree
Anushree bhattacharya 19
Anushree
Anushree bhattacharya 18
Anushree
Anushree bhattacharya 17
Anushree
Anushree bhattacharya 16
Anushree
Anushree bhattacharya 15
Anushree
Anushree bhattacharya 14
Anushree
Anushree bhattacharya 13
Anushree
Anushree bhattacharya 12
Anushree
Anushree bhattacharya 11
Anushree
Anushree bhattacharya 10
Anushree
Anushree bhattacharya 9
Anushree
Anushree bhattacharya 8
Anushree
Anushree bhattacharya 7
Anushree
Anushree bhattacharya 6
Anushree
Anushree bhattacharya 5
Anushree
Anushree bhattacharya 4
Anushree
Anushree bhattacharya 3
Anushree
Anushree bhattacharya 2
Anushree
Anushree bhattacharya 1
Anushree

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here